Barnsjukdomar

Barn är som alla föräldrar vet relativt ofta sjuka. Oftast handlar om lindrigare åkommor som förkylningar, blöjeksem eller liknande, men även mer allvarliga sjukdomar förekommer, som till exempel vattkoppor, röda hund, scharlakansfeber och kikhosta.

Vattkoppor

Vattkoppor är något som drabbar de flesta barn och yttrar sig som nog många vet i röda blåsor över hela kroppen. Någon behandling finns normalt inte då sjukdomen går över av sig själv inom några veckor. Har man väl fått vattkoppor kan man inte få det igen.

Vattkoppor kan ofta klia en hel del och orsaka klåda, detta kan lindras genom att man kyler huden med exempelvis alsollösning, kylbalsam eller vatten.

Röda hund

Röda hund är precis som vattkoppor en vanlig barnsjukdom som yttrar sig genom röda prickar på kinderna, men ibland också på andra delar av kroppen. Röda hund är inte farligt och går över av sig själv inom några veckor.
Dock är det viktigt att känna till att man som gravid bör undvika kontakt med barn som har röda hund eftersom om man är gravid och får röda hund kan detta orsaka både missfall och fosterskador.

Blöjeksem

Blöjeksem är något som lätt kan drabba små barn som bär blöja och orsakar ofta stort obehag hos barnet. Av den anledningen är det alltid viktigt att behandla och förebygga blöjeksem på bästa sätt. Detta gör man bland annat genom att byta blöja direkt när olyckan varit framme samt att tvätta av barnet noggrant.

Kikhosta

Kikhosta är något som ofta kan upplevas som obehagligt både för barn och föräldrar. Kikhosta yttrar sig i långvariga hostattacker och kan leda till kräkningar. Bra tips om ens barn drabbas av kikhosta är att inte ge det för stora portioner eftersom detta lätt kan leda till kräkningar samtidigt som man också bör se till att barnet får frisk luft.

Scharlakansfeber

Symtom på scharlakansfeber är feber, halsont samt utslag i armhålor och ljumskar. Dessutom kan ibland huden fjälla samtidigt som tungan kan vara sträv och ha röda prickar. Behandling sker ofta med antibiotika och det är viktigt att man håller sitt barn hemma och undviker kontakt med andra barn.

Större delen av informationen i den här artikeln är hämtad från http://www.netdoktor.se/barn/artiklar/sex-vanliga-barnsjukdomar/.