Kostnader

Få barn är kanske något av det mest underbara man kan tänka sig och är i mångt och mycket meningen med livet. Barn innebär också en stor omställning i livet, framför allt på det ekonomiska planet. Här kommer lite tips om att ha barn och ekonomi.

Under barnets första levnadsår är det ofta mer kostnader än vad man från början kanske räknat med. Av den anledningen kan det vara bra att redan innan man får barn börja spara till ett litet barnkonto för både förutsedda och oförutsedda utgifter. Sådant som måste köpas är bland annat blöjor och andra skötartiklar, mat, kläder och barnvagn med mera.

Enligt Konsumentverket bör man räkna med en kostnad på ca 30 000 kr för barnets första levnadsår. Dock finns det en hel del pengar att spara om man till exempel köper en begagnad barnvagn samt lagar barnmaten på egen hand istället för att köpa färdiga barnmatsburkar, vilket blir ganska dyrt i längden.

Något som alltid kommer att kosta är barnkläder och här finns det faktiskt en hel del pengar att spara genom att till exempel överta kläder från släkt och vänner eller att handla på second hand.

Även på mat finns en hel del pengar att spara, bland annat genom att som tidigare nämnts laga mat på egen hand istället för att köpa barnmatsburkar. När barnet blir lite äldre är ett bra tips att laga mycket storkok och frysa in, vilket både både är billigare och kräver mindre arbete.

Fram till det att barnet fyller tio år bör man räkna med en månadskostnad på runt 1 000 kr exklusive mat, vilket ungefär motsvarar barnbidragets storlek. I den här kostnaden ingår sådant som kläder, skor, fritid, lek samt personlig hygien.

När barnet börjar närma sig tonåren ökar ofta kostnaderna och man kan då räkna med att kostnaden för övriga utgifter utöver maten ligger på mellan 1 500 kr och 2 000 kr. Ett bra tips är att så tidigt som möjligt involvera barnet i sin egen ekonomi och sina egna kostnader och så småningom låta barnet ta över hela barn- eller studiebidraget och köpa det mesta utom mat på egen hand.

Större delen av informationen i den här artikeln är hämtad från konsumentverket.se.