Tre hjul är bättre än två

För barn som börjar ta sig ur bäbisstadiet och in i nästa steg av sin utveckling, är det värdefullt att utsättas för nya intryck, både intellektuellt som kroppsligt. Att introducera trehjulingen vid tidig ålder är därför perfekt för de små och möjligen något som kommer underlätta när det väl blir aktuellt att lära sig cykla på riktigt.

Ett barn kan redan vid en ungefärlig tidpunkt av två års ålder börja lära sig att cykla, så länge detta sker på en välkonstruerad trehjuling. Med det menar vi en trehjuling som håller ihop och som är stadig, inte en av billig plast som kränger och går sönder. Man kan på ett sätt se trehjulingen som ett förstadium till stödhjulen, som vid ett senare tillfälle monteras på en helt vanlig, om än mindre cykel. Att i tidig ålder placera ditt barn på en trehjuling hjälper utan tvekan dess motoriska utveckling och balansförmåga. Det ger ökade förutsättningar att i ett betydligt tidigare stadium lära barnet att cykla med endast två hjul.

För ett barn med äldre syskon är det dessutom väldigt viktigt att få vara med och att i vissa fall få känna att det klarar av att utföra liknande saker och lekar som resten av familjemedlemmarna. Med noga övervakning från föräldrar är det därför en klar möjlighet att även låta barnet prova på hur det är att cykla utomhus. Tänk på att hålla er borta från större vägar och välj istället någon asfalterad plätt som är säker att vistas på.