Livet som småbarnsförälder

Att bli förälder är något som förändrar alla människors liv i grunden. Plötsligt så finns det en ny individ i ens liv som är viktigare än någon annan på jorden. Att bli förälder kan vara helt underbart, men det är heller ingen dans på rosor. 

En stor omställning

Det är en förändring i livet som är omvälvande och man kan som förälder rent utav bli överrumplad av alla starka känslor som innefattas föräldraskapet. Det är förstås mycket glädje när den lilla äntligen kommit till världen, men det är också en kaotisk tid med många förändringar. Det gäller att hitta sig själv i föräldraskapet och vänja sig med det nya livet där man nu måste lära sig att i princip alltid prioritera sig själv i andra eller tredje hand.

Omställningen kan vara jobbig för både mamman och för pappan, inte sällan kan det behövas stöd och hjälp. Om man mår dåligt men ändå inte riktigt kan sätta fingret på vad det är som är det faktiska problemet som orsakar känslan så kan det vara en bra idé att träffa exempelvis en samtalsterapeut. Samtalsterapi kan fungera på följande sätt: Efter att ha kommit överens med terapeuten om vilket sätt som passar bäst att arbeta på så utforskar ni tillsammans dina tankar och känslor som ligger till grund för hur ditt liv formas. Det man då kan upptäcka är de motstridiga tankar, känslor och viljor som orsakar dina problem i vardagen. Genom denna medvetenhet så är första steget taget för att bygga en grund för ett nytt förhållningssätt och en starkare självkänsla. Denna information kommer ifrån Charles Sandström på Nyinsikt.se – en samtalsterapeut som arbetar i Stockholm.

Att lita på sin förmåga

När allt är nytt och ovant så kan man känna sig osäker på vad som är rätt och vad som är fel. Man får många välvilliga råd, men det är inte alltid så enkelt att förhålla sig till råden man får när problem uppstår, exempelvis när barnet skriker och du vet inte varför, inte vill sova eller vill äta oftare än vad du lärt dig att barnet ska. Det blir heller inte bättre av att barnets ständiga utveckling förändrar förutsättningarna hela tiden. Det som fungerade ena veckan fungerar inte nästa, detta gör att det är svårt att få till fungerande rutiner. Lösningarna på dessa problem kommer dock mer och mer naturligt ju erfarnare du blir och ju mer du lär känna ditt barn. Det finns inget facit eftersom vi alla är olika individer, men på samma sätt som du lär känna äldre människor så lär du känna ditt barn.