Ett nytt liv

När man väntar barn är man på väg mot kanske den absolut största livsförändringar man kan vara med om. Att få barn innebär i mångt och mycket ett helt nytt liv och en stor omställning, kanske framför allt om det är första gången man får barn. Tiden innan och efter födseln är det mycket som ska hinnas med. Här följer några tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Införskaffa innan födseln

När barnet väl kommer är det viktigt att man är väl förberedd. Ett bra tips är att försöka införskaffa alla nödvändigheter innan barnet föds så man slipper göra det när barnet kommit eftersom man troligtvis då inte kommer att ha så mycket tid över. Saker som kan vara bra att införskaffa i god tid är till exempel en barnvagn, kläder samt blöjor och gärna då många eftersom det går åt mer blöjor än man tror, så ett bra tips är att ha rejält blöjlager hemma i beredskap. Även andra hygienartiklar som till exempel salvor, babyschampo och puder kan vara bra att ha hemma.

Vem ska vara föräldraledig och hur ska upplägget se ut?

När och hur mycket man ska vara föräldraledig är ofta en fråga som diskuteras. Under första tiden direkt efter födseln passar det såklart bäst om mamman är ledig eftersom barnet ska ammas, vilket som bekant pappor har lite svårt att göra. När barnet hunnit bli runt ett halvår är dock möjligheterna större för att låta både pappa och mamma vara hemma. Ett bra tips är att verkligen diskutera igenom hur man ska lägga upp föräldraledigheten så bägge blir nöjda. Ett tips är att besöka Försäkringskassans sajt, där finns mycket bra information om föräldraledighet och vad man bör tänka på då man blir förälder.

Omställningen att bli förälder

När man blir förälder och framför allt om det är första gången så innebär det en stor och livsomvälvande omställning. Av den anledningen är det som tidigare nämnts viktigt att vara väl förberedd. Ett bra tips är att försöka träffa andra föräldrar i samma situation både innan födseln, men också första tiden efter. På så sätt kan man lättare få stöd om eventuella problem skulle uppstå.