Bli mamma över 40

Allt fler personer väljer att att bli gravid senare i livet. Man vill ha ett stabilt liv, förhållande, jobb och redan gjort karriär så det finns något att gå tillbaka till efter mammaledigheten. Men när man kommer upp i ålder blir det även svårare att bli gravid. 

Äldre personer har oftast mer anpassade barn. Barnen har kommit längre i sin utveckling, lär sig läsa tidigt och är generellt mycket lugnare. Detta beror mycket på att föräldrarna själv känner sig stabila i sitt liv och detta medför ett lugn som barnen anammar.

Det man ska komma ihåg när man är över 40 är att det inte bara är åldern som påverkar. Det finns flera andra orsaker som kan påverka ens fertilitet: stress, vitaminbrist, cystor och över- eller undervikt. När man bestämt sig för att bli mamma ska man prata med en barnmorska. Som äldre kan man få bra tips på och råd från experter.

Egentligen faller fertiliteten långsammare än man tror när man är äldre. Efter 45 börjar det dala ganska mycket men det är fortfarande bara några procent för varje år.

Märker man dock att man har problem med fertiliteten finns det hjälpmedel som IVF. Det har en låg procent att lyckas och kostar mycket, men kan vara en sista utväg för att få bära sitt eget barn.

Annars kan man ta en surrogatmamma, det är lite ovanligare i Sverige och kan också vara väldigt kostsam. Det sista alternativet är adoption. I vissa länder kan man bli nekad på grund av ålder och adoption tar alltid lång tid, men du får chansen att ge ett föräldralöst barn ett lyckligt hem.